Station Time
Temp Màx / Min
Precipitació Anual i Mensuals
Alertes
Temperatura (°F)

Previsió del temps (°F)
Condicions actuals
Direcció | Vent (mph)
Baròmetre (inHg)
Llum de dia | Foscor
Pluja avui (in)
Webcam Passatge Freixas
Fase lunar
Davis Instruments-Meteobridge
   (MB-UB40-FFT)  Meteobridge Pro-(4.0-13019  Davis Vantage Pro2 Plus
 LaFloresta.cat - El temps a 08198 La Floresta Weather Station  

www.LaFloresta.cat  Home Weather Station

  Uptime: 4 Days