Oficial QA: Barcelona, Catalunya, Spain   ; darrera actualització :   dilluns 15 @ 00:00   IDX: 11762 Status: ok Almanac
Qualitat de l'Aire Dom: PM-2.5 μg/m3
42
Consells de salutNo hi ha implicacions per a la salut
Qualitat de l'Aire PM-10 μg/m3
19
PM-10 Informació sobre partícules

Les partícules de PM10 poden entrar profundament als pulmons causant problemes respiratoris, malalties pulmonars.
Qualitat de l'Aire PM-2.5 μg/m3
42
Pm-2.5 Informació sobre partícules
PM2.5 és una amenaça més gran per a la vostra salut. Els nivells elevats causen problemes respiratoris greus.
Qualitat de l'Aire O3
30.5
L'exposició al NO2 pot causar irritació als ulls, el nas i la gola, així com nàusees, reaccions al·lèrgiques i mals de cap.
Qualitat de l'Aire NO2
0.5
L'exposició al NO2 pot causar irritació als ulls, el nas i la gola, així com nàusees, reaccions al·lèrgiques i mals de cap.
Qualitat de l'Aire SO2
0.6
L'exposició al NO2 pot causar irritació als ulls, el nas i la gola, així com nàusees, reaccions al·lèrgiques i mals de cap.