Temperatura Avui
10.4C
02:03
9.3C
09:46
Punt de rosada
Max 8.9°C 14:10
Min 7.7°C 00:00
Humitat
Max 93% 05:14

Min 88% 00:00

Temperatura
12.5C
13:36
6.3C
00:00
Punt de rosada
Max 9.6°C 16:18
Min 4.9°C 00:00
Humitat
Max 92% 00:03

Min 75% 13:43

Temperatura April
10.4C
01-04-2020
9.3C
01-04-2020
Punt de rosada
Max 8.9°C 01-04-2020
Min 7.7°C 01-04-2020
Humitat
Max 93% 01-04-2020

Min 88% 01-04-2020

Temperature 2020
24.3C
12-03-2020
1.6C
27-03-2020
Punt de rosada
Max 16.3°C 08-02-2020
Min -1.0°C 07-03-2020
Humitat
Max 95% 13-02-2020

Min 36% 07-03-2020

Temperatura All-Time
36.6C
-1.1C
04-08-2018
27-02-2018
Punt de rosada All-Time
25.0C
-11.5C
08-08-2019
26-03-2019

2020 Temperatura Max 24.3° Min 1.6°