Temperatura Avui
17.4C
00:01
14.4C
04:00
Punt de rosada
Max 16.1°C 00:01
Min 13.1°C 04:00
Humitat
Max 93% 00:28

Min 92% 00:00

Temperatura Ahir
24.4C
14:48
16.1C
06:02
Punt de rosada
Max 18.4°C 14:21
Min 13.6°C 20:16
Humitat
Max 92% 23:37

Min 60% 19:57

Temperatura June
24.4C
01-06-2020
14.4C
02-06-2020
Punt de rosada
Max 18.4°C 01-06-2020
Min 13.1°C 02-06-2020
Humitat
Max 93% 02-06-2020

Min 60% 01-06-2020

Temperature 2020
30.9C
22-05-2020
1.6C
27-03-2020
Punt de rosada
Max 18.8°C 05-05-2020
Min -1.0°C 07-03-2020
Humitat
Max 95% 13-02-2020

Min 31% 12-04-2020

Temperatura All-Time
36.6C
-1.1C
  Alt
04-08-2018
  Sota
27-02-2018
Punt de rosada All-Time
25.0C
-11.5C
  Alt
08-08-2019
  Sota
26-03-2019

2020 Temperatura Max 30.9° Min 1.6°