Estació meteorològica La Floresta.cat


 M: 677 732 773, info@lafloresta.cat
 

Estació meteorológica automàtica privada de Eva & Gerald - ubicat en 08198 La Floresta (Sant Cugat del Vallès) - zona Emeterio Escudero / Passatge Freixas.
Instal·lat: Setembre 2015

Davis Vantage Pro2™ Plus Inalámbrica - amb sistema de comunicacio WiFi connectada a una consola la qual envia dades mitjançant MeteoBridge en intervals de 1min. les 24h del dia / 365 dies.

Sensors temp. / humitat instal·lats amb protecció solar i sistema d'autoaspiració per garantir el flux d'aire.

Anemòmetre de cassoletes. Resolució de 0,25m/s amb +/- 5% d'error.
Direcció del vent. Resolució de 1º amb un +/- 3% d'error.

Pluviòmetre - Resolució de 0.2mm per impuls. +/- 4% d'error.

Sensor de radiació Ultraviolada tipus UVA i UVB.
Resposta espectral de 290 a 300 nm amb +/- 5% error.

Sensor de Radiació solar directe: Resposta espectral de 300 a 1100nm.

Sensor electrònic de pressió atmosfèrica.

Videos captats per www.LaFloresta.cat amb webcamFoscam FI9900P en intervals de 1 foto cada 60 segons.

Qui som?