Station Time
Temp Màx / Min
Precipitació Anual i Mensuals
Alertes
b (°C)

Previsió del temps (°C)
b
b | b (km/h)
b (hPa)
b | b
b (mm)
Webcam Passatge Freixas
Fase lunar
Davis Instruments-Meteobridge
   (MB-UB40-FFT)  Meteobridge Pro-(4.0-12933  Davis Vantage Pro2 Plus
 LaFloresta.cat - El temps a 08198 La Floresta Weather Station  

www.LaFloresta.cat  Home Weather Station

  Uptime: 4 Days